"Nytt namn, ny logga, samma pålitlighet"

Infrastruktur

Vår expertis inom infrastruktur är omfattande och djupgående. Med flera årtionden av framgångsrika projekt, har vi etablerat oss som ledande inom utvecklingen av robust och hållbar infrastruktur. Genom åren har vi genomfört projekt som inte bara förbättrar dagens samhällsstruktur utan också säkrar framtiden för kommande generationer.

Vi har haft förmånen att arbeta tätt tillsammans med statliga organ och privata sektorer, vilket har möjliggjort oss att leverera projekt som inte bara möter, utan överträffar förväntningarna. Vårt team av ingenjörer och projektledare är specialiserade på att navigera de komplexa kraven i storskaliga infrastrukturprojekt och säkerställer att alla aspekter av projektet genomförs med precision och omsorg.

Låt oss tillsammans bygga grunden för morgondagens samhälle. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan bidra till ditt nästa infrastrukturprojekt.

Bro Trädgårdsstad

Uppdrag: Byggledning
Plats: Bro
Beställare: Upplands-Bro Kommun
År: 2021–2023
Byggledning för utbyggnad av vägnät med tillhörande installationer i mark för ny stadsdel i Bro

Rankhus

Uppdrag: Projektering
Plats: Upplands-Bro
Beställare: Upplands-Bro Kommun
År: 2019–2022
Ansvarig för att ta fram erforderliga tekniska utredningar i samband med detaljplan för 3000 nya bostäder, skolor, förskolor, centrum.

Björnö

Uppdrag: Projektering, Projektledning
Plats: Norrtälje Kommun
Beställare: Villamarken, HSB, IKANO Bostad
År: 2014–2024
Utbyggnad av vägnät med VA-installationer, fjärrvärme, fiber, EL, tryckavlopp samt KC stabilisering av mark

Älvsjö Resecenter

Uppdrag: Byggledning
Plats: Älvsjö Station
Beställare: Exploateringskontoret Stockholms Stad
Uppförande av resecentrum med vänthall och cykelparkeringsgarage samt inbyggnad av gång och cykelbro mellan resecenter och Älvsjö Gård