"Nytt namn, ny logga, samma pålitlighet"

Tjänster

Bygg- och Projektledning

På KJ Byggadmin utmärker sig våra bygg- och projektledare med över 40 års branscherfarenhet var. Deras djupa kunskap från produktionssidan garanterar praktiska och effektiva lösningar för varje projekt. Vi är specialister på att hantera alla faser av byggprocessen och säkerställer för att överträffa kundförväntningar.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan leda ditt projekt med expertis och precision.

Projekteringsledning

På KJ Byggadmin är vi experter på att leda projekteringsfasen av byggprojekt. Vårt team av projekteringsledare engagerar sig tidigt i processen, vilket säkerställer en stark grund för projektets alla faser. Vi hanterar allt från förstudier och programutveckling till detaljerade systemplaner och slutliga bygghandlingar.

Genom att använda beprövade projektstyrningsverktyg som WBS (Work Breakdown Structure), milstolpar och beslutspunkter, optimerar vi projektplaneringen och säkerställer att varje projektmål uppnås med högsta möjliga effektivitet och noggrannhet.

Låt oss visa hur vår expertis inom projekteringsledning kan bidra till framgången för ditt nästa byggprojekt. Kontakta oss för en detaljerad genomgång av hur vi kan hjälpa dig.

Kontrollansvarig PBL

På KJ Byggadmin tar vi rollen som kontrollansvariga enligt PBL (Plan- och bygglagen) på största allvar. Vårt team engagerar sig tidigt i projekten, vilket är avgörande för att identifiera potentiella risker och utforma projektanpassade kontrollplaner. Vi säkerställer att alla lagkrav och kvalitetsstandarder följs noggrant genom hela byggprocessen.

I större projekt utökar vi ofta våra tjänster för att inkludera mer omfattande kontroller av all dokumentation och erbjuda stöd under utförandet. Vårt mål är att minska risker och främja en säker och effektiv byggprocess, vilket ger våra byggherrar och beställare trygghet och tillit till att deras projekt hanteras med expertis.

Besiktningar EBG

Inom KJ Byggadmin hittar du vår specialiserade besiktningsorganisation, Entreprenadbesiktningsgruppen EBG. Vi erbjuder ett omfattande nätverk av besiktningsmän inom de flesta kategorierna.

Vår besiktningsgrupp är inte bara experter inom sina respektive discipliner, de är också utrustade med djupgående kunskaper om de senaste teknologierna och metoderna för att säkerställa att alla projekt möter både nationella standarder och våra kunders specifika krav. Oavsett vilket behov av besiktningar har EBG kapaciteten att leverera.

För en detaljerad och professionell besiktning som uppfyller alla krav och förväntningar, kontakta Entreprenadbesiktningsgruppen EBG på KJ Byggadmin AB.

UNDERHÅLLSPLANER

På KJ Byggadmin förstår vi vikten av långsiktigt underhåll och förvaltning av fastigheter. Genom att skapa detaljerade och noggranna underhållsplaner säkerställer vi att alla byggnader bibehåller sitt värde och funktion över tid. Våra experter arbetar nära kunderna för att identifiera specifika behov och krav, och utformar underhållsstrategier som minimerar kostnader samtidigt som de maximerar byggnadens livslängd och prestanda.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa till att förlänga din fastighets livslängd och förbättra dess värde genom strategiskt planerat underhåll.