"Nytt namn, ny logga, samma pålitlighet"

Nockebyhovs BP

Uppdrag

Nyanläggning konstgräs 7-spel med servicebyggnad

Plats

Nockebyhov, Bromma

Beställare

Stockholms Stad

År

2023–2024
En befintlig grusplan har fått ny konstgräsmatta, dränering, belysning och servicebyggnad med RWC, teknikrum och förråd
Planen kommer att natur bevattnas för spolning vintertid