"Nytt namn, ny logga, samma pålitlighet"

Hässelby IP (Återbruk sviktpad)

Uppdrag

Omläggning konstgräs 9-spelsplan

Plats

Hässelby Västerort

Beställare

Stockholms Stad

År

2022
Omläggning breddplan
Återbruk av sviktpad från annan anläggning