"Nytt namn, ny logga, samma pålitlighet"

Bogesunds Slott

Uppdrag

Projektering, Projekt och-Byggledning

Plats

Stockholms skärgård

Beställare

Statens Fastighetsverk

År

Utvändig renovering, fasader