"Nytt namn, ny logga, samma pålitlighet"

Bellevue BP 

Uppdrag

Omläggning konstgräs 7-spelsplan

Plats

City Norr

Beställare

Stockholms Stad

År

2021–2022
Omläggning av konstgräs, ny sviktpad