"Nytt namn, ny logga, samma pålitlighet"

Älvsjö Resecenter

Uppdrag

Byggledning

Plats

Älvsjö Station

Beställare

Exploateringskontoret Stockholms Stad

År

Uppförande av resecentrum med vänthall och cykelparkeringsgarage samt inbyggnad av gång och cykelbro mellan resecenter och Älvsjö Gård