Skip to main content

Idrottsanläggningar

Projekt: Rotebro idrottshall

Beställare: Sollentuna kommun

Typ av projekt: Nyproduktion

Projekt: Sollentuna friidrottshall

Beställare: Sollentuna kommun

Typ av projekt: Nyproduktion

Projekt: Edsbergshallen

Beställare: Sollentuna kommun

Typ av projekt: Om- och nybyggnad

Projekt: Zinkensdamm ishall

Beställare: Stockholm stad

Typ av projekt: Nyproduktion

Projekt: Bäverdalens BP

Beställare: Stockholms stad

Typ av projekt: Nyproduktion konstgräsplan, ispist, servicebyggnad

Projekt: Omläggning konstgräsplaner

Beställare: Stockholm stad

Typ av projekt: Omläggningar av flertalet konstgräsplaner inom Stockholm stad