Nedan följer ett urval av de projekt vi medverkat i genom åren:

Projekt: Bogesunds slott

Typ av projekt: Utvändig renovering

Beställare: Statens fastighetsverk

Projekt: Fredriksborg fästning

Typ av projekt: Om- och tillbyggnad

Beställare: Statens fastighetsverk

Projekt: Nya Gärdeskolan

Typ av projekt: Nyproduktion

Beställare: Sollentuna kommun

Projekt: Nya Töjnaskolan

Typ av projekt: Nyproduktion

Beställare: Sollentuna kommun

Projekt: Nya Tegelhagens skola

Typ av projekt: Nyproduktion

Beställare: Sollentuna kommun

Projekt: Rotebro idrottshall

Typ av projekt: Nyproduktion

Beställare: Sollentuna kommun