Tegelhagshallen

Uppdrag

Projektering, Projekt och-Byggledning, KA, Besiktning

Plats

Helenelund Sollentuna

Beställare

Sollentuna kommun

År

2019
Ny idrottshall för skola och föreningar