Stora Essingens IP (uppvärmningsytan)

Uppdrag

Omläggning konstgräs

Plats

Stora Essingen

Beställare

Stockholms Stad

År

2019
Omläggning återbruk av en elitmatta, ny sviktpad uppvärmningsyta för huvudplanen