"Nytt namn, ny logga, samma pålitlighet"

Stora Essingens IP (uppvärmningsyta)

Uppdrag

Omläggning konstgräs

Plats

Stora Essingen

Beställare

Stockholms Stad

År

2019
Omläggning återbruk av en elitmatta, ny sviktpad uppvärmningsyta för huvudplanen