Karlbergsskolans BP

Uppdrag

Omläggning konstgräs 5-spel

Plats

Stockholms innerstad

Beställare

Stockholms Stad

År

2024
Omläggning av konstgräs, ny sviktpad Breddplan