Hagsätra IP

Uppdrag

Nyanläggning konstgräs 7-spel

Plats

Söderort, Hagsätra

Beställare

Stockholms Stad

År

2023–2024
En befintlig grusplan får ny konstgräsmatta, sviktpad, dränering, planbelysning, stängsel