Fredriksborgs Fästning

Uppdrag

Projekt och-Byggledning, KA, Besiktning

Plats

Stockholms skärgård

Beställare

Statens Fastighetsverk

År

Om- och tillbyggnad