Eriksdals BP

Uppdrag

Omläggning konstgräs 9-spel med kylslingor

Plats

Södermalm

Beställare

Stockholms Stad

År

2023
Omläggning av konstgräs och sviktpad med ispist, teknikbyggnad för kyla installerad.
Planen kommer att natur bevattnas för spolning vintertid