"Nytt namn, ny logga, samma pålitlighet"

Ekhagens BP

Uppdrag

Omläggning konstgräs 7-spel

Plats

Ekhagen (Frescati)

Beställare

Stockholms Stad

År

2024
Omläggning av konstgräs, ny sviktpad Breddplan