Skip to main content

Förskola/Skola

Projekt: Gärdeskolan

Beställare: Sollentuna kommunfastigheter

Typ av projekt: Nyproduktion

Projekt: Töjnaskolan

Beställare: Sollentuna kommunfastigheter

Typ av projekt: Nyproduktion

Projekt: Tegelhagens skola

Beställare: Sollentuna kommunfastigheter

Typ av projekt: Nyproduktion

Projekt: Skälbyskolan

Beställare: Sollentuna kommun

Typ av projekt: Nyproduktion

Projekt: Textens förskola

Beställare: Sollentuna kommun

Typ av projekt: Nyproduktion