Skip to main content

Byggnadsminnen

Projekt: Fredriksborgs fästning

Beställare: Statens fastighetsverk

Typ av projekt: Renovering och ombyggnad

Projekt: Bogesunds slott

Beställare: Statens fastighetsverk

Typ av projekt: Renovering och ombyggnad

Projekt: Vaxholms kastell

Beställare: Statens fastighetsverk

Typ av projekt: Renovering och ombyggnad

Projekt: Oxstallet

Beställare: Statens fastighetsverk

Typ av projekt: Renovering och ombyggnad