Skip to main content

EBG-entreprenadbesiktningsgruppen

EBG är ett nätverk av besiktningsmän i de flesta förekommande kategorier av byggrelaterade besiktningar. Vi erbjuder även sakkunnig inom ett stort antal områden för granskning av handlingar eller för att bistå våra uppdragsgivare.

EBG erbjuder en helhetslösning för besiktningar enligt standardavtalen AB04 och ABT06. EBG upphandlar och samordnar biträdande besiktningsmän samt sakkunnig. EBG har väl utarbetade rutiner och checklistor för att säkerställa kvaliteten i uppdragen.